Studio Wokalistyki Estradowej

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu młodzieży nauką śpiewu,
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
otwiera od 1 października 2010 r. Studio Wokalistyki Estradowej (SWE).
SWE posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Informacje podstawowe

Twórca i dyrektor SWE – Prof. dr hab. Renata Danel jest wieloletnim pedagogiem i absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii. Studenci, którzy ukończyli studia w jej klasie, to m.in.: Kasia Cerekwicka, Dominika Kurdziel, Beata Przybytek, Kamil Kuźnik, Andrzej Lampert, Kuba Molęda, Maciej Starnawski i wielu innych wokalistów działających z powodzeniem na polskiej scenie muzycznej.

Oferta SWE kierowana jest do młodzieży od 16 lat oraz wszystkich osób chcących zgłębić profesjonalną wiedzę i doświadczenia w domenie wokalistyki estradowej.

SWE w trzyletnim trybie będzie kształcić i przygotowywać utalentowaną młodzież do zawodu wokalisty estradowego. Oferta obejmuje indywidualne lekcje z emisji głosu, pracę nad repertuarem oraz wyselekcjonowane specjalistyczne zajęcia, które pozwolą na zdobycie wszechstronnej wiedzy, praktycznych doświadczeń, i umiejętności. Zajęcia odbywać się będą od października do czerwca dwa razy w miesiącu w weekendy.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie egzamin wstępny, będą zdobywać wiedzę i szkolić warsztat wokalny pod okiem kadry dydaktyczno-naukowej w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Nauka w SWE jest odpłatna, koszt jednego semestru wynosi obecnie 3200 PLN. Płatność odbywać się będzie w dwóch równych ratach. Kandydaci przyjęci do SWE, którzy nie wpłacą pieniędzy w określonym terminie, zostaną automatycznie skreśleni.