Studio Wokalistyki Estradowej

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu młodzieży nauką śpiewu,
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
otwiera od 1 października 2010 r. Studio Wokalistyki Estradowej (SWE).
SWE posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Mecenat i media

Celem i założeniem SWE jest jednoczesne objęcie profesjonalnym mecenatem utalentowaną młodzież, pomoc w promocji jej talentów i ułatwienie startu w zawodzie. Radio Katowice i TVP Katowice to patroni medialni SWE. W ramach zajęć adepci będą również brać udział w koncertach organizowanych w Bibliotece Śląskiej, która jest ich współorganizatorem

Ukoronowaniem trzyletniego cyklu zdobywania wszechstronnej wiedzy i doświadczeń będzie koncert dyplomowy z udziałem publiczności oraz uzyskany zawodowy certyfikat wokalny. Na koncerty zapraszani będą przedstawiciele firm fonograficznych, impresariatów oraz agencji koncertowych poszukujący wokalnych talentów.

SWE jest pierwszym o tak zdefiniowanej ofercie programowej w Polsce. Zapewni profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do zawodu wokalisty estradowego. Jednocześnie obejmie wykonawców promocją medialną, a tym samym ułatwi start w tym pięknym, ale jakże trudnym i wymagającym zawodzie.